Όνομα εταιρείας : FIRE WALL Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Α. Καραπάνος, Κ. Καραπάνος
Διεύθυνση : Περισσού 19, 14343 Νέα Χαλκηδώνα
Τηλέφωνο : 2108541787, 2108321176
Fax : 2108321176
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, κατασκευή, εμπόριο και εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας καικλειστών κυκλωμάτων.