Όνομα εταιρείας : ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ι. Λάσκος
Διεύθυνση : Ι. Ράλλη 2α, 18233 Αγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλέφωνο : 2104922222
Fax : 2104922223
Επικοινωνία

Προιόντα:
Χαρτικά tissue

Παραγωγή και εμπόριο χαρτικών tissue.