Όνομα εταιρείας : ΧΑΤΗΡΑΣ, Α., & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Η. Χατήρα, Α. Χατήρας
Διεύθυνση : Ιωαννίνων 30, 14233 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 2102716087, 2102715996
Fax : 2102716431
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εκμίσθωση συστημάτων ήχου
Εκμίσθωση συστημάτων φωτισμού
Ηλεκτρολογικό υλικό

Εκμίσθωση, εγκατάσταση και επισκευές επαγγελματικών συστημάτων ήχου, φωτισμού και εικόνας. Εγκατάσταση εξεδρών και φωτισμούσυναυλιών, θεάτρων και περιπτέρων. Κατασκευή ηλεκτρολογικού υλικού.