Όνομα εταιρείας : ΧΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Γ. Χάτσος
Διεύθυνση : Λεωφ. Κηφισίας 108 & Βολανάκη 1-3, 11526 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106980362, 2106997493, 2106993345
Fax : 2106993345

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός

Εμπόριο πυροσβεστικού εξοπλισμού. Αναγόμωση και εγκατάσταση πυροσβεστήρων.