Όνομα εταιρείας : ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΕΒΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χρυσανθακόπουλος Γ.
Διεύθυνση : Ιεροσολύμων 6 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108655611, 2108613575, 2108613928
Fax : 2108677175
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός

Συναρμολόγηση ραδιοτηλεπικοινωνιακού υλικού, εκπαιδευτικών οπτικοακουστικών και μεταφραστικών συστημάτων, βιομηχανικώναυτοματισμών, εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριοτηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού και πυροσβεστικού υλικού.