Όνομα εταιρείας : FORCE Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Π. Βερανούδης, Μ. Σιμσιρίδου
Διεύθυνση : Ηλέκτρας 5, 55134 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310805180-1
Fax : 2310805387
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, συναρμολόγηση, επισκευές και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτωντηλεόρασης, ενδοεπικοινωνιακού υλικού, συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Υπηρεσίες ασφαλείας.