Όνομα εταιρείας : FOSS Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Μπιζάκης
Διεύθυνση : Καρνεάδου 25-29, 10675 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2107250580
Fax : 2107252162
Επικοινωνία

Προιόντα:
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα φωτισμού
Φωτιστικά

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο φωτιστικών, ειδών σήμανσης και συστημάτων φωτισμού. Μελέτες φωτισμού.