Όνομα εταιρείας : ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ
: Διαχειριστής: Κόντης Παναγιώτης
Διεύθυνση : Μάρνη 18, Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο : 210-5200073
Fax : 210-5200130
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Τηλεφωνικά κέντρα