Όνομα εταιρείας : STAT COMMUNICATIONS - ΟΜΙΛΟΣ ALTEC ΑΒΕΕ
: Διευθύνων: Αθανασούλας Αθανάσιος
Διεύθυνση : Πάτμου 12, Μαρούσι, 15123
Τηλέφωνο : 210-6872500
Fax : 210-6872510
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα