Όνομα εταιρείας : TIE HELLAS - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
: Διευθύνων: Αργυρίου Τριαντάφυλλος
Διεύθυνση : Οιτύλου 13, Αθήνα, 11523
Τηλέφωνο : 210-6980312, 6925265, 3390770
Fax : 210-6925265
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα