Όνομα εταιρείας : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΑΕΕ
Διεύθυνση : Γ Σεπτεμβριου 86, Αθηνα,
Τηλέφωνο : 210-8222344
Fax : 210-8222744
Επικοινωνία

Προιόντα:
Φωτιστικά
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού