Όνομα εταιρείας : MAGNET ELECTRIC AEBE
: Διευθύνων: Σούλιος Δημήτρης
Διεύθυνση : Δωδεκανήσου 34, Νέα Χαλκηδόνα, 14343
Τηλέφωνο : 210-2584790-1
Fax : 210-2584792
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός μαγειρείων - Κατασκευές
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού