Όνομα εταιρείας : LANTEC COMMUNICATIONS SA
: Διευθύνων: Παπαπαναγιώτου Σταύρος
Διεύθυνση : Εθν. Αντιστάσεως 8 & Ύδρας, Χαλάνδρι, 15232
Τηλέφωνο : 210-6888200
Fax : 210-6851103
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα