Όνομα εταιρείας : MATELCOM ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
: Διευθύνων: Παπαγεωργίου Κων/νος
Διεύθυνση : Χαρ. Τρικούπη 135, Αθήνα, 11472
Τηλέφωνο : 210-6451278
Fax : 210-6411093
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ασφάλειας Υπηρεσίες
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα