Όνομα εταιρείας : SANTEL AE
: Διευθύνων: Κονδύλης Κων/νος
Διεύθυνση : Μάρνη 14, Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο : 210-8841718, 8231127, 8221000
Fax : 210-8233594
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Τηλεφωνικά κέντρα