Όνομα εταιρείας : ΤΕΛΕΤΡΟΝΙΚ ΕΠΕ
: Διευθύνων: Μανουσόπουλος Γεώργιος
Διεύθυνση : Πατούσα 4, Αθήνα, 10677
Τηλέφωνο : 210-3301387
Fax : 210-3300629

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Τηλεφωνικά κέντρα