Όνομα εταιρείας : CYBIO AE
: Διευθύνων: Βλάχος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : Γ Σεπτεμβρίου 52, Αθήνα, 10433
Τηλέφωνο : 210-8210530
Fax : 210-8216214

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex