Όνομα εταιρείας : ΒΙΑΝΕ ΑΕ
: Διευθύνων: Ευαγγελάτος Ιωάννης
Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 22-24, Μεταμόρφωση, 14452
Τηλέφωνο : 210-2845955-9
Fax : 210-2827713
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός μαγειρείων - Κατασκευές
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα Τηλεόρασης Δορυφορικά