Όνομα εταιρείας : PANASONIC - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
: Διευθύνων: Παπανικολάου Νικόλαος
Διεύθυνση : Κων. Καραμανλή 138, Θεσσαλονίκη, 54248
Τηλέφωνο : 2310-330300
Fax : 2310-330303

Προιόντα:
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Fax - Telex
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα