Όνομα εταιρείας : FROZEN FOODS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χ. Ξανθόπουλος
Διεύθυνση : Πειραιώς 226, 17778 Ταύρος
Τηλέφωνο : 210 3423659, 210 3423947
Fax : 210 3451398
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα
Φρούτα - Λαχανικά κατεψυγμένα
Ψάρια και ψαρικά νωπά, κατεψυγμένα και ζωντανά

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων ειδών διατροφής.