Όνομα εταιρείας : ΒΑΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Μαρκουίζος Σ.
Διεύθυνση : 13ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, Νέα Κηφισιά, 14564
Τηλέφωνο : 210-9939758
Fax : 210-9962326
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα Τηλεόρασης Δορυφορικά