Όνομα εταιρείας : GAS CENTER - ZAPANTIS GROUP
: Διευθύνων: Ζαπάντης Χρ.
Διεύθυνση : Λεωφ. Γαλατσίου 30, Αθήνα, 11141
Τηλέφωνο : 210-2013825-6, 2025550
Fax : 210-2011500
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Συσκευές θέρμανσης
Καύσιμα