Όνομα εταιρείας : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
: Διευθύνων: Μαγκλάρας Δήμος
Διεύθυνση : Θεσπιών 7, Περιστέρι, 12132
Τηλέφωνο : 210-5741145
Fax : 210-8671527

Προιόντα:
Συσκευές θέρμανσης