Όνομα εταιρείας : ΣΟΛΕ ΑΒΕΕ
: Διευθύνων: Κόκκινος Φιλοκτήμων
Διεύθυνση : Λεύκτρων & Λαϊκών Αγώνων, Αχαρνές, 13671
Τηλέφωνο : 210-2818981, 2819500, 2819200
Fax : 210-2825690
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κεντρικής θέρμανσης είδη
Συσκευές θέρμανσης
Μηχανήματα και συσκευές κλιματισμού