Όνομα εταιρείας : GENERAL MUSIC Κ. ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.&Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Τσιτιρίδης
Διεύθυνση : Ακαδημίας 88, 10678 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103826483, 2103801607
Fax : 2103843535
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο μουσικών οργάνων και επαγγελματικών συστημάτων ήχου.