Όνομα εταιρείας : HELLAS ON LINE
: Διευθύνων: Σαραντόπουλος Πάνος, Κουκουβίνος Απόστολος
Διεύθυνση : Χαρ. Τρικούπη 151, Νέα Κηφισιά, 14564
Τηλέφωνο : 210-6296300
Fax : 210-6296166
Επικοινωνία

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακό υλικό