Όνομα εταιρείας : ANACO Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Κ. Αναγνώστου
Διεύθυνση : Λεωφ. Βουλιαγμένης 117 & Κρίτωνος 2, 16674 Γλυφάδα
Τηλέφωνο : 2109600915-7
Fax : 2109648128
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές
Χαρτικά γραφείου - Γραφική ύλη

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, αναλώσιμων και λογισμικού, ειδών χαρτοπωλείου,μηχανών γραφείου και καταστημάτων, τηλεφωνικού εξοπλισμού, συστημάτων οργάνωσης γραφείου και bar code, εκπαιδευτικών οπτικοακουστικών μέσων,επιστημονικών οργάνων, συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων, εξοπλισμού πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών και μουσείων. Εισαγωγές, έκδοση καιεμπόριο βιβλίων και περιοδικών.