Όνομα εταιρείας : HOMESTYLE Α.Β.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Π. Οικονόμου
Διεύθυνση : Λεωφ. Λαυρίου 170, 15344 Γλυκά Νερά
Τηλέφωνο : 2106040499, 2106040202
Fax : 2106042717
Επικοινωνία

Προιόντα:
Στορ

Κατασκευή, εισαγωγές και εμπόριο στορ.