Όνομα εταιρείας : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕ
: Διευθύνων: Τσέρνος Αθανάσιος
Διεύθυνση : Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη, 54624
Τηλέφωνο : 2310-269070, 272844, 276855
Fax : 2310-263769

Προιόντα:
Κρέας νωπό και κατεψυγμένο
Πουλερικά νωπά και κατεψυγμένα