Όνομα εταιρείας : INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Β. Σαραντίδης
Διεύθυνση : Δοϊράνης 8, 11362 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108897700
Fax : 2108824740
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Τηλεφωνικά κέντρα
Χαρτικά γραφείου - Γραφική ύλη

Εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, μηχανών γραφείου, αναλώσιμων, τηλεφωνικού εξοπλσιμού, γραφικής ύλης και συστημάτων bar code.Σύμβουλοι πληροφορικής. Συναρμολόγηση Η/Υ. Εξουσιοδοτημένος πωλητής, ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού.