Όνομα εταιρείας : INTELCO A.E.B.E.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γ. Παντελεμίδης
Διεύθυνση : Θερμοπυλών 11, 15233 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2106894610
Fax : 2106894608

Προιόντα:
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Υπηρεσίες δορυφορικών συνδέσεων. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ανάπτυξη, υποστήριξη και εμπόριο λογισμικού.