Όνομα εταιρείας : ISOREN ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Κρικζώνης
Διεύθυνση : Ντάλιας 11 & Δεκελείας 211, 13671 Αχαρνές
Τηλέφωνο : 2102402006, 2102407377-8
Fax : 2102406383
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Μονωτικά υλικά
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο και τοπικός αντιπρόσωπος μονωτικών, δομικών και αποστραγγιστικώνυλικών, γυψοσανίδων, ψευδοροφών και γεωσυνθετικών υλικών σιδηροτροχιών.