Όνομα εταιρείας : JOHNSON DIVERSEY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Βασιλάκος Γεώργιος
Διεύθυνση : Χειμάρας 5, 15125 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106385900
Fax : 2106385901

Προιόντα:
Απορρυπαντικά - Αποσμητικά
Ατομικής υγιεινής και περιποίησης είδη
Εντομοκτόνα και συσκευές
Καθαρισμού είδη
Καθαρισμού υλικά
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού
Συσκευές ατομικής υγιεινής και περιποίησης
Χαρτικά tissue

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, σαπουνιών, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, στιλβωτικών,αποσμητικών χώρου, εντομοκτόνων, συσκευών διάθεσης ειδών ατομικής υγιεινής, χαρτικών tissue και μηχανημάτων καθαρισμού.