Όνομα εταιρείας : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΑΕ&ΒΕ
Διεύθυνση : Μαρασλή 23, Θεσσαλονίκη, 54248
Τηλέφωνο : 2310-305424, 304374
Fax : 2310-304374

Προιόντα:
Επιπλα