Όνομα εταιρείας : ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΕ
: Διευθύνων: Σαρίδη Μαρία
Διεύθυνση : Γ. Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, 17671
Τηλέφωνο : 210-9219561
Fax : 210-9237871
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα