Όνομα εταιρείας : ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Σουλιώτης Αριστοτέλης
Διεύθυνση : Λεωφ. Αθηνών 187, Χαϊδάρι, 12461
Τηλέφωνο : 2681052201
Fax : 2681052201
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα