Όνομα εταιρείας : ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Τσουμάνης Χρήστος
Διεύθυνση : Λεωφ. Βουλιαγμένης 343, Ηλιούπολη, 16346
Τηλέφωνο : 210-9739380, 9754064
Fax : 210-9732058

Προιόντα:
Επιπλα