Όνομα εταιρείας : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ -
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Καλογερόπουλος Μιχάλης
Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 404, Αγία Παρασκευή, 15342
Τηλέφωνο : 210-6011288, 6016730
Fax : 210-6016730

Προιόντα:
Επιπλα
Φωτιστικά