Όνομα εταιρείας : KNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ Α.Β.Ε.Ε.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Π. Σακούλας
Διεύθυνση : Λεωφ. Συγγρού 229, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνο : 2109310567-9
Fax : 2109310568
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Μονωτικά υλικά
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων - Διακοσμήσεις

Παραγωγή γύψου, γυψοσανίδων, κονιαμάτων, συστημάτων στήριξης, ψευδοροφών, στόκου και προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας. Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο τσιμεντοσανίδων, συρόμενων θυρών, ψευδοροφών, εργαλείων και μονωτικών υλικών.