Όνομα εταιρείας : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Αναστασίου Σεβαστός
Διεύθυνση : Γρίβα Διγενή 40, Αγιος Δημήτριος, 17342
Τηλέφωνο : 210-9951244
Fax : 210-9969860

Προιόντα:
Επιπλα