Όνομα εταιρείας : ΒΛΑΝΤΗΣ ΑΕ
Διεύθυνση : Αρχιεπ. Μακαρίου 44, Ηράκλειο Κρήτης, 71202
Τηλέφωνο : 2810-341504, 280456
Fax : 2810-280456

Προιόντα:
Επιπλα