Όνομα εταιρείας : ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Π. ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Λυκουργιώτης Παναγιώτης
Διεύθυνση : Δήμητρος 35, Ταύρος, 17778
Τηλέφωνο : 210-3420973, 3468985
Fax : 210-3478432

Προιόντα:
Επιπλα