Όνομα εταιρείας : ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ
Διεύθυνση : Π. Ράλλη 25, Ταύρος, 17778
Τηλέφωνο : 210-3422862, 3420457, 3479719
Fax : 210-3420457

Προιόντα:
Επιπλα