Όνομα εταιρείας : ΚΡΥΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Αγγελόπουλος Χάρης
Διεύθυνση : Αγίου Δημητρίου 74, Πειραιάς, 18545
Τηλέφωνο : 210-4621820
Fax : 210-4623105
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα
Ιματισμός - Λευκά Είδη