Όνομα εταιρείας : ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Μωυσίδης Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : Λεωφ. Ηρακλείου 400, Ν. Ηράκλειο, 14122
Τηλέφωνο : 210-2847369
Fax : 210-2847358
Επικοινωνία

Προιόντα:
Επιπλα
Τέντες - Ομπρέλες