Όνομα εταιρείας : OLYMPIC AGENCIES - Π.Γ. ΒΑΒΛΙΤΗΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Βαβλίτης Περικλής
Διεύθυνση : Αντήνορος 4, Αθήνα, 11634
Τηλέφωνο : 210-7212721
Fax : 210-7250553

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Επιπλα
Χαλιά
Φωτιστικά