Όνομα εταιρείας : ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Μπουτάρης Σ. Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη, 57022
Τηλέφωνο : 2310-568400
Fax : 2310-799179
Επικοινωνία

Προιόντα:
Μπύρες