Όνομα εταιρείας : ΑΡΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΠΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Διευθύνων: Αρζινός Νίκος
Διεύθυνση : Πειραιώς 70, Μοσχάτο, 18346
Τηλέφωνο : 210-4838252, 4838253
Fax : 210-4838253

Προιόντα:
Επιπλα
Εξοπλισμός μαγειρείων - Κατασκευές
Συντηρητές - Βιτρίνες