Όνομα εταιρείας : MD SUPPLIES Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Δ. Μαράντου
Διεύθυνση : Σοφοκλέους 256, 17674 Καλλιθέα
Τηλέφωνο : 2109424810, 2109424944
Fax : 2109424944
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Λογισμικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, αναλώσιμων, λογισμικού, αξεσουάρ και τηλεφωνικού εξοπλισμού.