Όνομα εταιρείας : MEDITERRANEAN SECURITY SYSTEMS S.A.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Βύρων Πετρόπουλος
Διεύθυνση : Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105203500-5
Fax : 2105222840

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Υπηρεσίες ασφαλείας. Εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.